3
shared

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ชัยภูมิพรุ่งนี้

24 ธันวาคม 2562 15:29 295
นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการที่ชัยภูมิพรุ่งนี้ ติดตามการไขปัญหาภัยแล้ง-เยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm)

วันนี้( 24 ธ.ค.62) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อติดตามการปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ด้วยนวัตกรรมและลดการสร้างมลพิษ พร้อมทั้งสร้างรายได้เสริมจากการทำการเกษตรตามนโยบายแห่งรัฐ

โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ จากโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ไปยังบริเวณจัดงาน ณ คลองเทา บ้านหนองแหน จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมปลูกต้นมะม่วง (พันธุ์เขียวเสวย) และปลูกหญ้าแฝกกับประชาชนด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังไร่กุดจอก (ไร่อ้อย)  อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมการตัดอ้อย  สางใบอ้อย และเก็บใบอ้อย ด้วยวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm)  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้ที่ได้มีการนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อยและลดการเผาอ้อยและลดค่า PM2.5  อีกด้วย

ในบ่ายวันเดียวกัน  นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning)  เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด  การจับจีบผ้า  และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย  เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics)  โดยเด็กพิเศษ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding)  ณ ห้อง Learning Center  และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเย็นวันเดียวกัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า สำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าไปร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไร่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงลูกหลานคนในชุมชน ต่อยอดโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นถึงความสำคัญในการให้เยาวชนไทยทุกคน ทุกที่ มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand