13
shared

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมลายพระหัตถ์ส่งความสุขปีใหม่

25 ธันวาคม 2562 07:43 1415
สมเด็จพระสังฆราช ทรงอำนวยพรประชาชน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันนี้ (25 ธ.ค.62) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โดยระบุว่า "โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ภาพจาก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand