12
shared

พม. มอบของขวัญปีใหม่ เช่าบ้านราคาถูกเริ่ม 999 บาท/เดือน

25 ธันวาคม 2562 17:30 1551
พม. มอบของขวัญปีใหม่ เช่าบ้านราคาถูกเริ่ม 999 บาท/เดือน

พม. ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2563 ให้คนไทย ซ่อมแซมบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย 11,500 ครัวเรือน , บ้านเช่าราคาถูกเริ่มเดือนละ 999 บาท

วันนี้( 25 ธ.ค.62) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว "ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563" โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทุกกรม ในสังกัด เข้าร่วมแถงข่าว 

โดยปีนี้ พม. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย กว่า 10 โครงการ เช่น การเช่าบ้านราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย เริ่มต้นที่ 999 บาทต่อเดือน ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 10,000 หน่วย เริ่มวันที่ 9 ม.ค.เป็นต้นไป และลดราคาที่อยู่อาศัย 35 โครงการทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นหน่วยละ 250,000 - 420,000 บาท รวมถึง ซ่อมแซมให้กับผู้มีรายได้น้อย ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้สูงอายุและคนพิการที่มีฐานะยากจนให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย จำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย โรงรับจำนำของรัฐ ดอกเบี้ยต่ำสุด 25 สตางค์ต่อเดือนและเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง จัดทำหลักสูตรออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไกล มีรายได้ ยั่งยืน และหลักสูตรระยะสั้น จบเร็ว เรียนฟรี


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand