1
shared

ยอดขายพื้นที่นิคมฯอีอีซีโต98%

26 ธันวาคม 2562 13:25 97
ผู้ว่า กนอ. เปิดยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อีอีซี ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น 98% ขณะที่ การปรับผังเมืองใหม่ ช่วยปลดล็อกการจัดตั้งนิคมฯได้ 10 โครงการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้มีผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ได้แสดงความสนใจที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 18 โครงการ พื้นที่ 3.5 หมื่นไร่ แต่ยังติดปัญหาผังเมือง แม้ขณะนี้มีการประกาศใช้ผังเมืองใหม่  แต่มีเพียง 10 โครงการ พื้นที่ 1.82 หมื่นไร่  ที่ได้ปรับพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม ส่วนอีก  8 โครงการ จำนวนพื้นที่ 1.72 หมื่นไร่  ไม่ได้รับการปรับผัง  สำหรับยอดขาย หรือ เช่าที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.ในปีงบประมาณ 2562  เฉพาะพื้นที่ อีอีซี มีจำนวน  1,963 ไร่ เพิ่มขึ้น 98%   ส่วนนอกพื้นที่อีอีซี  ลดลง 43%

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563  กนอ. ตั้งเป้าขายหรือเช่าที่ดิน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% เนื่องจากปีหน้ามีแนวโน้มที่ดี เพราะมีปัจจัยบวกที่ส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น จากการที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิทธิประโยชนด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี และการเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นอีอีซี  มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาเมืองการบินและสนามบินอู่ตะเภา  ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในปีงบประมาณ 2563 มีทิศทางเติบโตสูงขึ้น


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand