6
shared

ปี63ภัยแล้งส่อรุนแรง หากไม่มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

27 ธันวาคม 2562 14:35 569
ปี63ภัยแล้งส่อรุนแรง หากไม่มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

สทนช.ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงไม่ต่างจากปี58 อาจได้รับผลกระทบหนักช่วงตั้งแต่เดือนม.ค. หากไม่มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันนี้ (27ธ.ค.62) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แถลงผลการประชุม แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้นำข้อมูลต่างๆมาหารือ พร้อมเตรียมแผนรองรับการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมถึงป้องกันผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก เนื่องจากคาดการณ์ว่า สถานการณ์แล้งจะยาวนานถึงเดือนมิ.ย. ปี 2563 ซึ่งอาจรุนแรงเทียบเท่าปี 2558 หากไม่มีการปรับเรื่องการใช้น้ำ อาจกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค ในเดือนม.ค.ปี 2563 

นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเค็ม ที่รุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยบางพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำแล้ว เช่น ในลุ่มเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นได้มีการประสานงานกับกรมชลประทาน ในการปล่อยน้ำ จากเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์ มาช่วยดันน้ำเค็ม ซึ่งได้ทำเป็นวันที่ 2 แล้ว 

นอกจากนี้ การประปานครหลวง ได้ประสานกับกรมชลประทาน ผันน้ำจากฝั่งตะวันตกมาช่วยในการผลักดันน้ำเค็ม ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบท่อน้ำประปา และ การผันน้ำตามคลองธรรมชาติ ในคลองประปา เพื่อระบายเข้าสู่แม่น้ำท่าจีน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ หากไม่สามารถบริหารจัดการได้ กทม.และปริมณฑล อาจได้รับผลกระทบ ถึงคุณภาพน้ำกร่อย น้ำไหลน้อยในบางช่วงเวลา เนื่องจากไม่มีน้ำจืดในการผลักดันน้ำเค็ม

นอกจากนี้ การประปานครหลวง ยังได้รับรายงาน ว่า ระดับอุตสาหกรรม เริ่มได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำกร่อยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน ในแถบ แจ้งวัฒนะ และมีนบุรี 

สำหรับ สถานการณ์น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในต่างจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค มีพื้นที่สาขาที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 61 สาขา ใน 31 จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่การประปาสาขาที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 48 สาขา การประปาสาขาที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำริมโขง 13 สาขา เบื้องต้นได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยง 

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนจะเน้นพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ซึ่ง แบ่งเป็น2 ส่วน คือ ดำเนินการโดยใช้งบปกติของหน่วยงาน วงเงิน 2,918 ล้านบาท เช่น การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ ขอบกลางเพิ่มเติม วงเงิน 2,625 ล้านบาท เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน โดยสทนช. จะรวบรวมแผนโครงการ เสนอสำนักงบประมาณ ก่อนเสนอครม.ในช่วงต้นเดือนม.ค. 2563 เพื่ออนุมัติงบกลางในการดำเนินการต่อไป 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand