2
shared

กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดคุมเข้มยาเสพติดช่วงปีใหม่

28 ธันวาคม 2562 15:00 357
กระทรวงมหาดไทยแจ้งหนังสื่อด่วนถึงทุกจังหวัด สั่งตั้งด่าน ตรวจเข้ม สารเสพติด รวมถึงสถานบริการต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่63

วันนี้ (28ธ.ค.62) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด  แจ้งแนวการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนอำเภอ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ จัดตั้งด่านชุมชน หรือ จุดตรวจคัดกรอง  เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ 

พร้อมกันนี้ เห็นว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสูงกว่าปกติ จึงมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ บูรณาการการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ

ทั้งนี้ กำชับ ปลัดอำเภอ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติด และการใช้สารเสพติดขณะขับขี่ยานพาหนะ พร้อมมอบหมายชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคม ระดับจังหวัด/อำเภอ ออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   รวมถึงมอบหมายให้ปลัดจังหวัด ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะผอ.ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอกำกับดูแล การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อย่างใกล้ชิด ภายใต้ขอบเขต ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand