2
shared

เปิดสถิติชาวบ้านแห่ร้องทุกข์รัฐบาล ‘สังคมและสวัสดิการ ’นำโด่ง

29 ธันวาคม 2562 10:33 229
สปน.เปิดผลสรุปประชาชนร้องทุกข์ศูนย์ร้องเรียนรัฐบาล อันดับ 1 สังคมและสวัสดิการ 4 หมื่นกว่า การเมือง-การปกครองเกือบ 8 พันเรื่อง สตช.ถูกร้องเรียนมากสุด

วันนี้ (29ธ.ค.62) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น  ช่องทางการร้องทุกข์ 1111 (5 ช่องทาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระบุ มีประชาชนรายย่อยมาใช้บริการ 80,075 ราย แบ่งเป็นมายื่นเรื่องที่จุดบริการประชาชน 1111 จำนวน 2,037 ราย และกลุ่มมวลชน 244 กลุ่ม โดยทั้งหมด 80,319 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 72,899 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.76 ขณะที่เรื่องยัง รอผลการพิจารณา 7,420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.24  

สำหรับประเภทเรื่องหลักที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด คือ สังคมและสวัสดิการ จำนวน 48,880 เรื่อง การเมือง-การปกครอง จำนวน 7,936 เรื่อง เศรษฐกิจ จำนวน 7,601 เรื่อง การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 7,331 เรื่องกฎหมาย จำนวน 4,793   

นอกจากนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประสานดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จำนวน 5,977 เรื่อง รองลงมาคือ กระทรวงการคลัง 4,286 เรื่อง กระทรวงคมนาคม 2,817เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 2,488 เรื่องและกระทรวงยุติธรรม 1,333 เรื่อง

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการแจ้งเรื่อง อันดับหนึ่ง คือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 41,053 เรื่อง รองลงมา คือ เสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล 18,056 เรื่อง แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน 13,705 เรื่อง แจ้งเบาะแส 6,718 เรื่อง ชมเชย/อวยพร/ ให้กำลังใจ 657 เรื่อง ขอข้อมูล และขอคำแนะนำปรึกษา 55 เรื่อง

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand