8
shared

ปี62วงการสื่อมวลชนไทยทรุดหนัก แนะเร่งปรับตัวสู่โหมดดิจิทัล

30 ธันวาคม 2562 10:36 1244

สมาคมนักข่าวฯ สรุปสถานการณ์สื่อ ปี 2562 เป็นปีแห่ง “ทรุดหนัก ฝ่ามรสุม สู่โอกาสใหม่ ด้วยปัจจัยหลักทางเทคโนโลยี ที่เข้ามาส่งผลให้ ข่าวสารมีปริมาณมากขึ้น และรวดเร็ว แต่สุดท้าย ยังถูกแทรกแซง แบบซับซ้อนมากขึ้น

วันนี้ (30ธ.ค.62) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผย สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแห่งการ “ทรุดหนัก ฝ่ามรสุม สู่โอกาสใหม่” เพราะ เทคโนโลยีได้เข้ามาทำให้ข่าวสารมีปริมาณมากและนำเสนอฉับไว ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุ่งหน้าเสพข่าวสารผ่าน ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งแม้กฎหมายพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสื่อยกเลิกแล้ว  และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 และได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ5ปี แต่การแทรกแซงมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้สรุปสถานการณ์สื่อไว้ 2 กรณี

กรณีแรก สื่อต้องเกาะติดกฎหมายที่จะกระทบเสรีภาพ   โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 รองรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ไว้ในมาตรา34 และมาตรา35 บัญญัติให้บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม แห่งวิชาชีพ แต่สุดท้ายยัง มีการแทรกแซงสื่อได้พลิกแพลงมากขึ้น ซึ่งสื่อทุกแขนงต้องร่วมกันใช้เสรีภาพบนความร่วมผิดชอบสกัดกั้น โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่ บัญญัติไว้ในข้อบังคับจริยธรรมของสภาวิชาชีพ ที่เป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ก่อนนำเสนอ 

นอกจากนี้ยังต้องเกาะติดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2562และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 มีหลายประเด็นที่อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

อีกประเด็นที่สื่อต้องเกะติดและปรับตัว เพราะธุรกิจสื่อ จะเจอศึกหนักยิ่ง ทรุดฮวบและต้องเร่งปรับโมเดล ธุรกิจสู่โอกาสใหม่   หลังเจอคลื่นสึนามิดิจิทัลดิสรัปชั่น กระหน่ำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ทีวีดิจิทัล เป็นระลอก ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ถูกพิษดิจิทัลดิสรัปชัน หนักที่สุด โดยผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปออนไลน์แทน 

ท้ายสุดในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น สื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กองบรรณาธิการ นักข่าว ต่างต้องเร่ง ปรับตัวในช่วงวิกฤติ ให้เป็นความท้าทาย โดยเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มสู่กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ สู่โมเดลธุรกิจสื่อใหม่ เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand