3
shared

ป.ป.ส.ชี้ไม่พบข้อมูลยาเสพติด ‘เฟนทานิล’ ระบาดในไทย

30 ธันวาคม 2562 12:00 186
ป.ป.ส.ชี้ไม่พบข้อมูลยาเสพติด ‘เฟนทานิล’ ระบาดในไทย

ป.ป.ส.ชี้ไม่พบข้อมูล ‘เฟนทานิล’ ถูกตรวจยึดระบาดในไทย หรือผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดชนิดนี้

วันนี้ (30ธ.ค.62) จากที่มีข่าวการแพร่กระจายของยาเสพติดชนิดใหม่ เฟนทานิล (Fentanyl) ซึ่งกำลังแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีต้นทางมาจากประเทศจีนในเวลานี้นั้น

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “เฟนทานิล (Fentanyl) เป็นยาเสพติดในกลุ่มโอพิออยด์ (opioid) ซึ่งใช้เป็นยาในการระงับอาการปวด หรือใช้ร่วมกับยาอื่นในการดมสลบ และเป็นยากลุ่มระงับอาการปวดที่มีความรุนแรงสูง จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใช้ทางการแพทย์ได้แต่มักมีการนำไปใช้ผิดวิธี โดยนำไปเสพเป็นสารเสพติดร่วมกับเฮโรอีนและโคเคนใช้ในการบรรเทาอาการปวดมีทั้งรูปแบบที่เป็นยาเม็ดชนิดอม ยาฉีด สเปรย์พ่นในปากและทางจมูก และเป็นแผ่นแปะทั้งทางผิวหนังและในเยื่อบุในช่องปาก “

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานการใช้เฟนทานิล ที่ผิดวัตถุประสงค์และพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่พบข้อมูลการจับกุม ตรวจยึด ระบาด หรือพบผู้เสียชีวิต จากการใช้ยาเสพติดชนิดนี้ 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และเครือข่ายแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ รวมถึงสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ มีระบบเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุได้ถึงประเภทยาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาใช้ ดังนั้น หากมียาเสพติดชนิดหรือประเภทใหม่ๆ แพร่ระบาดจะสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว

กฎหมายเฟนทานิล (fentanyl) ในประเทศไทย ถือเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2561 ผลิต นำเข้า หรือส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท กรณีจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี เสพ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง