2
shared

สพฉ.แนะเที่ยวปีใหม่โหลดแอปฯ 1669 แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบระบุพิกัด

30 ธันวาคม 2562 13:06 211
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แนะเที่ยวปีใหม่โหลดแอปฯ 1669 แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบระบุพิกัดพร้อมคำแนะนำการปฐมพยาบาล

วันนี้ (30ธ.ค.62) ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวทุกคนดาวน์โหลดแอปลิเคชั่น Thai EMS 1669 สำหรับการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งระบบ IOS และแอนดรอยด์

เลขาธิการ สพฉ. ระบุว่า ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวพบปัญหาว่า เมื่อนักท่องเที่ยวพบเจอเหตุฉุกเฉินและโทรแจ้งเหตุ แต่ไม่สามารถอธิบายสถานที่เกิดเหตุได้ชัดเจนเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับพื้นที่

แอปพลิเคชั่นนี้จะมีข้อดีคือสามารถแจ้งเหตุพร้อมกับส่งพิกัดและภาพสถานที่เกิดเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแจ้งเหตุนั่นผู้แจ้งควรเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการตอบคำถามกับศูนย์รับแจ้งเหตุ1669 คือ อาการของผู้ป่วย สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขติดต่อกลับ และประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆของผู้ป่วย นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชั่น ยังประกอบไปด้วยคำแนะนำในการปฐมพยาบาล การคัดกรองภาวะฉุกเฉิน แผนที่ของสถานพยาบาลและเครื่อง AED ที่ใกล้เคียง ไปจนถึงการตรวจสอบข้อมูลรถฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่มาให้บริการ ซึ่งหากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตได้ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP)

เลขาธิการ สพฉ.ยังขอวิงวอนไปถึงผู้ที่ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้หลีกทางด้วยการเบี่ยงซ้ายหรือขวา เพื่อให้คนป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand