14
shared

สธ.เผยผลใช้สารสกัดกัญชากับผู้ป่วยได้ผลดี

31 ธันวาคม 2562 17:39 518

กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลเบื้องต้นของการใช้สารสกัดกัญชามาตรฐานการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมกับผู้ป่วยและผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าได้ผลดี ทั้งโรคลมชักในเด็ก และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

วันนี้ (31 ธ.ค.62) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการใช้สารสกัดกัญชาตั้งแต่เริ่มให้บริการกับผู้ป่วย โดยพบว่า สารสกัดกัญชา ชนิด CBD เด่น สามารถควบคุมอาการชักในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักส่วนใหญ่ได้ดี และสารสกัดกัญชาชนิด THC:CBD เป็น 1:1 ที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีประสิทธิผลในการลดอาการปวด ช่วยให้นอนหลับ และเพิ่มความอยากอาหารได้ ในส่วนของโรคสมองเสื่อม ขั้นตอนอยู่ระหว่างการจัดสรรสารสกัดกัญชาชนิด THC:CBD เป็น 1:1 ให้กับผู้ป่วย คาดว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมจะได้รับสารสกัดกัญชาในเดือนมกราคม 2563 กรณีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันซึ่งจำเป็นต้องใช้สารสกัดกัญชาชนิด CBD เด่น ซึ่งมีปริมาณจำกัดในระยะแรก ต้องรอการผลิตที่จะได้รับในระยะต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่าผลจากการวิจัยเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาสารสกัดกัญชาเป็นยารักษามะเร็งบางชนิดได้ในอนาคต ทั้งนี้ ต้องมีการศึกษาวิจัยในขั้นตอนของสัตว์ทดลองเป็นขั้นตอนต่อไป หากได้ผลดีจึงจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยในคนและนำมาใช้กับผู้ป่วย 

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากผลที่ได้จากใช้สารสกัดกัญชาชนิด CBD เด่นกับผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก จำนวน 13 คน คุมอาการชักได้ดี 2 คน มีอาการชักลดลง 10 คน และ 1 คนที่ไม่สามารถคุมอาการชักได้ ในส่วนของสารสกัดกัญชาชนิดอัตราส่วน THC:CBD เป็น 1:1 ที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยรับผู้ป่วยไว้รักษาแบบคนไข้ใน  เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จำนวน 13 คน พบว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง 7 และพบว่าผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร 5 คน มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่ หูแว่วและเห็นภาพหลอน 1 คน การเคลื่อนไหวและการทรงตัวผิดปรกติ 3 คน  ความคิดช้าลงจำนวน 1 คน ผู้ป่วยทุกคนมีอาการดีขึ้นเมื่อหยุด ลดขนาดยาลง และปรับเปลี่ยนวิธีการให้ยา  

ทั้งนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทีมกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการเก็บช่อดอกกัญชาปลอดสารเคมี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการปลูกที่ดี ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นสารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand