5
shared

ดีเดย์! 'เซเว่น - โลตัส - บิ๊กซี' งดแจกถุงพลาสติก

1 มกราคม 2563 07:38 1273
ดีเดย์! 'เซเว่น - โลตัส - บิ๊กซี' งดแจกถุงพลาสติก

ดีเดย์วันนี้ 'เซเว่น อีเลฟเว่น - เทสโก้ โลตัส - บิ๊กซี' งดแจกถุงพลาสติก เพื่อแก้ปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน

วันนี้ (1 ม.ค. 63) วันนี้เป็นวันแรกที่ ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของประเทศ 3 รายใหญ่ คือ เซเว่น อีเลฟเว่น , เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี งดแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ดังนั้นประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ต้องเตรียมถุงผ้ามาด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญเรื่อง การลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่อแก้ปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน จึงจัดทำโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573


ก่อนหน้านี้ ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง ออกมาแสดงจุดยืน งดแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้า แต่ยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อย ยังคุ้นชินกับการไปซื้อแล้วแล้วต้องได้ถุงพลาสติก เพราะสามารถนำถุงพลาสติกดังกล่าวมาใส่ขยะได้ และบางคนยังคุ้นชินกับความสะดวกสบายที่ค้าปลีกต้องบริการ ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ถุงพลาสติก แต่อยู่ที่วินัยของคน หากคนใช้ถุงพลาสติกแล้วเก็บให้เป็นที่นำไปใช้ซ้ำ หรือกำจัดให้ถูกวิธี ก็จะไม่เป็นปัญหา

สำหรับมาตรการต่อไป คือ การรณรงค์ เลิกใช้หลอดพลาสติก เลิกใช้ถาดโฟม ช้อนพลาสติก และบรรจุภัณฑ์รองภาชนะที่ทำด้วยพลาสติก เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ใช้งานเพียงไม่กี่นาที แต่ใช้เวลานานนับปีในการย่อยสลาย จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand