25
shared

เอาจริง! "อัศวิน" สั่งห้ามหิ้วถุงพลาสติกติดต่อหน่วยงานสังกัด กทม.

4 มกราคม 2563 18:19 3519
ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศเจตนารมณ์ห้ามบุคลากรในสังกัด กทม. และประชาชน นำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม เข้ามาในอาคารในสังกัด กทม.ทุกแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป

วันนี้ (4 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดรับงดให้ งดรับ ถุงพลาสติก โดยประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานของกทม.ทุกแห่ง มีการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามาในหน่วยงาน ตลอดจนกำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาขายในหน่วยงานก็ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานของกทม.รับทราบและเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้เห็นชอบในประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 ม.ค.63 โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทน และประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการสำคัญ 5 มาตรการ ดังนี้

1.ขอความร่วมมือบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคน ไม่นำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้าอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็น ต้นไป

2.ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งกำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีสวนร่วมในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม

3.ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง มีการสื่อสารนโยบาย ส่งเสริม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม

4.ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง กำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาขายในหน่วยงานลด/งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม 

5.ขอความร่วมมือให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคน ให้คำแนะนำบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามาในอาคาร

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand