2
shared

เหนือ-อีสานอากาศเย็นหมอกหนา ใต้ฝนคะนองเล็กน้อย

6 มกราคม 2563 06:57 77

เหนือ-อีสานอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนคะนองเล็กน้อยตกร้อยละ 10 ของพื้นที่

วันนี้ ( 6 ม.ค. 62 )กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

สำหรับอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังปานกลาง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังปานกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลงในระยะนี้

 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้.

 ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่น 2-3 เมตร

 ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชมทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand