2
shared

นายกฯสั่งจับตากลุ่มเสี่ยงผ่านเข้าออกประเทศไทย

7 มกราคม 2563 10:24 386
นายกฯสั่งประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดกลุ่มเสี่ยงผ่านเข้าออกประเทศไทย

วันนี้ (7ม.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสี่ยงในการผ่านเข้าออกประเทศไทย และในโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังให้ดูแลความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่สำคัญรวมทั้งแหล่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในไทย และขอให้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับภูมิลำเนา หากเหตุการณ์ขยายตัวและมีความรุนแรงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลข่าวทั่วโลกระส่ำ "ทรัมป์ VS อิหร่าน" แลกหมัด!

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand