4
shared

ยอดใช้ไฟพุ่งรับอีอีซีโต

7 มกราคม 2563 12:45 62
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คาดแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้นปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ประเมินว่า ขยับขึ้น 2.6% จากมาตรการการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะ พื้นที่ อีอีซี

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยถึงแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563 ซึ่ง สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันดิบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มองว่า เศรษฐกิจในปี 2563 จะขยายตัว  2.7 – 3.7%  ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน หลายสำนัก มองว่า จะไม่แตกต่างจาก ปี 2562 มากนัก จากสมมุติฐานดังกล่าว จะส่งผลให้การใช้พลังงานขั้นต้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.8%  

ขณะที่ การใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปี 2563 เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 

ทั้งนี้  คาดการณ์ว่า ในปี 2580 ภาคตะวันออก มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จะอยู่ที่ 10,033 เมกะวัตต์  ขณะที่ กำลังผลิตไฟฟ้า จะอยู่ที่ 14,707 เมกะวัตต์


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailandicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง