2
shared

ตกเย็น 'ฝุ่นพิษ' ยังเกินมาตรฐาน 20 พื้นที่

12 มกราคม 2563 18:08 400
ตกเย็น 'ฝุ่นพิษ' ยังเกินมาตรฐาน 20 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษเผย 'ฝุ่นละออง PM 2.5' ในกทม.-ปริมณฑลลดลง แต่ยังเกินมาตรฐาน 20 พท.

วันนี้( 12 ม.ค.63) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 51 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 27 – 72 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) 

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเที่ยงของวันนี้ โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ"ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand