3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.แอลจีเรียคนใหม่

12 มกราคม 2563 20:12 269
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.แอลจีเรียคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.แอลจีเรียคนใหม่

วันนี้ (12 ม.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอับดุลมะยีด ตะบูน (Mr.Abdelmadjid Tebboune) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ฯพณฯ นายอับดุลมะยีด ตะบูนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลเจียร์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแพ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว