6
shared

ม.นเรศวรแจงข่าวเปิดหลักสูตร ‘รักชาติยิ่งชีพ’ เชิญ18ผู้ทรงคุณวุฒิมาสอน

13 มกราคม 2563 07:57 566

มหาวิทยาลัยนเรศวรแจงกระแสข่าวเตรียมเปิดหลักสูตร ‘รักชาติยิ่งชีพ’ หลังสังคมวิพากษ์วิจารณ์หนัก ย้ำไม่ใช่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ระบุยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน

วันนี้ (13ม.ค.63) จากกรณีสังคมออนไลน์แชร์ข่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เตรียมเปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในชื่อ “หลักสูตรรักชาติยิ่งชีพ” โดยมีการเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เช่น พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นางหฤทัย ม่วงบุญศรี นางวาสนา นาน่วม นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าร่วมสอนและบรรยาย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเคลื่อนไหวฝั่งกปปส. และผู้สนับสนุนรัฐบาล

ล่าสุด นางสาววารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกมาชี้แจงว่า นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เสนอขอมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนรายวิชาดังกล่าว และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งจะต้องเสนอรายละเอียดของรายวิชาดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อกลั่นกรองถึงความเหมาะสม 

หากผ่านกระบวนการความเห็นชอบ จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อกลั่นกรองรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งเรื่องของเนื้อหา คุณสมบัติของผู้สอ นและวิทยากร จากนั้นจึงจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการเปิดรายวิชาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การผลิตบัณฑิตและวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ต่อสังคม

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand