3
shared

“ศรีสุวรรณ”ยื่นสอบเงินกู้-ยืม 32 พรรค

15 มกราคม 2563 12:28 399
“ศรีสุวรรณ”ยื่นสอบเงินกู้-ยืม 32 พรรค

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่น กกต.ขอให้ไต่สวน สอบสวนและตรวจสอบเงินกู้-ยืม 32 พรรค

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ  กกต.ขอให้ไต่สวน สอบสวนและตรวจสอบ และวินิจฉัยว่า กรณีพรรคการเมืองต่าง ๆ จำนวน 32 พรรคการเมือง กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการพรรคการเมือง เป็นการกระทำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวถึงกรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กระบุเรื่องพรรคการเมืองกู้เงิน โดยพบว่าประมาณ 32 พรรคการเมือง ไม่รวม พรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกยุบไปแล้ว กับพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้ยื่นต่อ กกต.เอาผิดก่อนหน้านี้

โดยวันนี้ ต้องการขอให้ กกต.ไต่สวน สอบสวน ตรวจสอบ กรณีพรรคการเมือง จำนวน 32 พรรค กู้ยีมเงินมาใช้ในกิจกรรมพรรคการเมืองดังกล่าวเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.พรรคการเมีอง และ อื่นๆ หรีอไม่ พบยังมีข้อถกเถียงกันมาก เรื่อง เงินกู้ เงินยืม เงินทดลองจ่าย ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานการวินิจฉัยของ กกต. และหากเข้าข่ายเสมือนพรรคอนาคตใหม่ กกต.ก็จะต้องส่งเรี่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการยุบพรรคต่อไป 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand