3
shared

เตรียมเสนอครม.สัญจรพัฒนาด่านชายแดนใต้ จัดตั้งร้านค้าปลอดภาษี

19 มกราคม 2563 12:53 235
สำนักโฆษกฯทำเนียบรัฐบาลนำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เยี่ยมชมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นายด่านเผยเตรียมเสนอพัฒนาด่านชายแดนใต้ จัดตั้งร้านค้าปลอดภาษี เสนอครม.สัญจร นราธิวาส คาดกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่


วันนี้ (19ม.ค.63) ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านสุไหงโก-ลก รอให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิบัติงานของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ซึ่งภารกิจของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นั้นมีหน้าที่ 1) อำนวยความสะดวกทางการค้าในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าและส่งออก 2) จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม 3) ตรวจยานพาหนะที่เข้าและออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และ 4) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


นายด่านศุลากรสุไหงโก-ลก กล่าวถึงปริมาณและมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออกวา มีมูลค่ากว่า 3,200 กว่าล้านบาท โดยเน้นการค้าควบคู่กับความมั่นคง ด้วยการตรวจสอบ x-ray ครบร้อยละ 100 ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา ปริมาณและมูลค่าการค้าลดลงเล็กน้อย จากความต้องการที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจโลก อาทิ การนำเข้าไม้แปรรูปที่ความต้องการลดลง สำหรับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นั้น ไม่ส่งผลต่อปริมาณและมูลค่าการค้ามากหนัก ซึ่งเป็นที่น่าดีใจว่า การประชุมครม. สัญจร ครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการปลอดภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยว และจะเป็นต้นแบบของด่านศุลการกร สามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน


นายด่าน ฯ ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่และการประชุม ครม. สัญจร ครั้งนี้ ว่า ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวไทย -ต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย และเห็นว่าภาพรวมการความรุนแรงลดลง


ขณะที่ พ.ต.ท.ธนากร สับประสาน สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึงปริมาคนและพาหนะ เฉลี่ยเข้า -ออก ต่อวัน โดยปริมาณคนเฉลี่ย 6,000- 7,000 คน ขณะที่จำนวนรถยนต์ 200 คัน โดยตรวจสอบทั้งทะเบียนรถและบุคคล ด้วยระบบ bio metic โดยมีการทำงานควบคู่กับกองทัพภาค 4 ในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อยีนยันการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยให้กับประชาชน


ทั้งนี้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทยรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ถือว่าเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด เนื่องจากมีการสร้างสะพานเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งคนไทยและคนมาเลเซีย สามารถเดินทางข้ามไปมาได้อย่างสะดวก จึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคัก ประชาชนสัญจรไปมา รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ ด่านสุไหงโก-ลกนั้นยังถูกจัดให้เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรกในการค้าชายแดนด้านมาเลเซีย โดยสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป อาหารทะเลและ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง