1
shared

14 แรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียม

24 มกราคม 2563 11:56 82

“รางวัลอรรธนารีศวร” ครั้งที่ 3 ส่งเสริมบุคคลและหน่วยงาน ผู้ขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศ

        ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ กลุ่มคน LGBT หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เริ่มได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยเองและอีกหลายๆประเทศ  แต่ในแง่กฎหมายก็ยังไม่ได้เท่าเทียมเหมือนเพศหญิงเพศชายทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแต่งงาน การลดหย่อนทางภาษี หรือการยอมรับทางด้านจิตใจ ที่ผ่านมาจึงมีการผลักดันในเรื่องความเท่าเทียม  สิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากข่าวคราวการชุมนุม เรียกร้องต่างๆ

ปีนี้สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สุขภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชนในกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ ได้จัดการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคล และหน่วยงาน ที่เปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ และให้การสนับสนุนการทำงานของบุคคลหลากหลายทางเพศ  โดยปราศจากอคติและการเลือกปฎิบัติ ใช้ชื่อรางวัลว่ารางวัลอรรธนารีศวรซึ่งนับว่าครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลครั้งที่ 3 โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 7 ด้าน 14 รางวัล ได้แก่


รางวัลมิตรภาพ (Friendship Award) คุณสายทิพย์ มนตรีกุล อยุธยา


 

รางวัลด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคล นายแพทย์ สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 

รางวัลด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทองค์กร กลุ่มพะยูนศรีตรัง


 

รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล คุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ 

รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ประเภทองค์กร กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ (VCAB) 

รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ประเภทหน่วยงานภาคธุรกิจ บริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัด 


รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศัยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล คุณชาติวุฒิ วังวล 

รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศัยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทองคก์ร คณะที่ปรึกษาชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (M-CAB)

 

รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ SPECTRUM 


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปีเตอร์ เอ.แจ๊คสัน 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประเภทองค์กร TAPCPR รางวัลแห่งความมุ่งมั่น คุณเมตตา คำถาวอน

รางวัลแห่งความมุ่งมั่น คุณพัชมณฑ์ พัชรยุทธิ 

 


    โดย คุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ ผู้ได้รับรางวัลรางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจในจิตอาสาและจิตวิญญาณของดิฉัน ที่จะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง โดยอิสระไม่หวังผลตอบแทนใด ทั้งสิ้นรวมถึงการที่ดิฉันมีความยินดีทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนและช่วยเหลือเพื่อนๆในทุกองค์กร ทุกเครือข่าย ในทั่วประเทศไทยด้วยความสมัครใจ และดิฉันพยายามที่จะชูประเด็นสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าหรือสอดคล้องกับสิทธิของทุกกลุ่มประชากรที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในทุกรูปแบบ เพราะวิสัยทัศน์และแนวคิดของดิฉันที่เชื่อว่าสิทธิมนุษยชนไม่เคยแบ่งกลุ่มประชากร ไม่เคยแบ่งประเด็น เพราะสิทธิมนุษยชนไม่มีเพศ ไม่มีเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ใดๆทั้งสิ้น เพราะสิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิมนุษยชนทางด้านคุณสายทิพย์ มนตรีกุล อยุธยา (พี่ฉอด จาก Club Friday The Series) ผู้ได้รับรางวัลมิตรภาพ  (Friendship Award) กล่าวว่า ด้วยงานที่ทำมีโอกาศได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของผู้คนในทุกเพศทุกวัย ได้เห็นถึงความเคลื่อนตัวของสังคมไปเลื่อย เมื่อไหร่ก็ตามที่รับโทรศัพท์พูดคุยกับคนที่โทรเข้ามา เขาพูดยากและลำบากเหลือเกินกับคำที่ว่าผมเป็นเกย์ครับหรือหนูเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันเราก็พยายามพูดคุยกับเขาว่าเราไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรในการคุยกันในเรื่องของความรัก มักจะมีคำถามหนึ่งที่ได้ยินอยู่เสมอว่าพี่ฉอดคิดว่าจะมีความรักแท้ในหมู่เพศที่สามไหมเรามักจะตอบออยู่เสมอว่าไม่มีเพศไหนด้อยค่าเกินกว่าที่จะมีรักแท้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะบอกกับคนที่รู้สึกแบบนั้นก็คือก่อนที่เราจะเรียกร้องความรักจากคนอื่นในสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับความเป็นตัวเองให้ได้ เมื่อไหร่ที่เรายอมในสิ่งที่เราเป็น เราก็จะมีความสุขในสื่งที่เราเป็น และก็อาจไม่ต้องเรียกร้องความรักจากใคร อีก ควรเป็นสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุด 

คุณสายทิพย์ มนตรีกุล อยุธยา (พี่ฉอด) กล่าวทิ้งท้ายว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามทุกคนมีสิทธิเป็นคนดีเป็นคนไม่ดี มีความสุขหรือไม่ความสุข มีปัญหาหรือไม่มีปัญหา เหมือนกันและเท่ากันทุกคน เพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราก็คือ คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ถึงแม้รางวัลที่ได้รับนี้จะมีคุณค่าต่อความรู้สึก แต่ก็ยังแอบหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่ต้องมีการมอบรางวัล ไม่ต้องมีการรณรงค์เช่นนี้อีก เมื่อถึงวันนั้นหมายความว่า ความหลากหลายทางเพศได้ถูกยอมรับอย่างแท้จริงเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand