11
shared

ไทยติดอันดับ 6 การรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก!

25 มกราคม 2563 10:59 2952
Global Health Index จัดอันดับประเทศที่รับมือโรคระบาดได้ดีที่สุดในโลก ซึ่งไทยติดอันดับ 6 จาก 195 ประเทศ

วันนี้ (25 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Global Health Index เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลก เกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้รับมือกรณีมีสถานการณ์ โรคระบาด ร้ายแรง ซึ่งจากการประเมินล่าสุด ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยติดอันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก


ดัชนีวัดจากปัจจัยที่สำคัญ 34 ประเด็น จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 140 ข้อ ที่ครอบคลุมมาตรการการป้องกันโรคระบาด การตรวจสอบ การตอบสนองสถานการณ์ ระบบสาธารณสุขละความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การแพทย์ การปฏิบัติตามาตรฐานสากล และปัจจัยเสี่ยงโดยรวม


โดยประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดคือสหรัฐอเมริกา 83.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน รองลงมาคือสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเอเชียที่มีอันดับสูงสุด ได้ 73.2 คะแนน  โดยทำคะแนนได้ดีที่สุดในด้านระบบสาธารณสุขในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและการปกป้องเจ้าหน้าที่การแพทย์ และรองลงมาคือด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand