0
shared

วางยุทธศาสตร์ขนส่งเชื่อมอีอีซี

28 มกราคม 2563 11:01 83
วางยุทธศาสตร์ขนส่งเชื่อมอีอีซี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมการขนส่งทางรางวางยุทธศาสตร์ขนส่งเชื่อม อีอีซี พร้อมเร่งศึกษาแก้ปัญหาจุดตัดระบบรางกับการจราจรต่างๆ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมการขนส่งทางราง  ในฐานะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล (เรกูเรเตอร์) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางทั้งรัฐและเอกชน  ได้สั่งการให้มีการวางยุทธศาสตร์ระบบขนส่งทางรางให้สมบูรณ์ทั่วประเทศ และมีการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศศูนย์กลางในภูมิภาค โดยโครงการหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการเร่งรัดศึกษา คือ โครงการรถไฟสายชุมพร-ระนอง ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อทางน้ำ กับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ด้วย

พร้อมกันนี้  ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางรางศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่ 1.จุดตัดระบบรางและการจราจรต่างๆ ว่าจะแก้ไข หรือ ยกระดับอย่างไร เพราะอาจมีผลกระทบให้การจราจรติดขัด หรือ เกิดอุบัติเหตุ และ 2.วางนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางรางดำเนินการที่บูรณาการกัน

ส่วนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ....  ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดจะส่งกลับมาให้กระทรวง ช่วงเดือนเมษายน 2563 นี้  จากนั้น จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  และประกาศเป็นกฎหมายต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand