24
shared

ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายเปลี่ยน 'กัญชง' พ้นสถานะจากยาเสพติด

28 มกราคม 2563 17:08 1908
ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงปรับเปลี่ยนให้ 'กัญชง' พ้นสถานะจากยาเสพติดมาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ

วันนี้ (28ม.ค.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนให้กัญชงพ้นสถานะจากยาเสพติดมาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ ตามการเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเดิม เนื่องจากฉบับเดิมมีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่แก้ไขแล้วนั้นจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สาระสำคัญขอกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่ได้แก้ไขแล้วนั้นจะอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ รวมทั้งขออนุญาตให้ผลิต จำหน่าย ครอบครองหรือส่งออกกัญชงจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันยังอนุญาตให้ครัวเรือนสามารถปลูกกัญชงได้ไม่เกิน 1 ไร่ต่อครัวเรือน แต่ต้องมีใบอนุญาตและระบุสายพันธุ์ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามการพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชงไทย

ทั้งนี้ กัญชงจัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับกัญชามีอายุเพียง 1 ปี โดยทุกส่วนของกัญชงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใบมีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น แก้ปวดศรีษะ ไมเกรน แก้กระหาย, เปลือกของลำต้นใช้ทำเส้นใยกัญชง, เนื้อลำต้น ใช้ผลิตกระดาษ, แกนต้นกัญชง นำไปทำพลังงานชีวมวล เช่น ถ่านไม้ แอลกอฮอล์ และนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์หลายด้านของกัญชง จึงได้พยายามผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand