8
shared

กกต.คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ พรรคประชาธิปัตย์หลุด1ที่นั่ง

28 มกราคม 2563 17:47 6301
กกต.คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ พรรคประชาธิปัตย์หลุด1ที่นั่ง

กกต.คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ‘จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์’ จากพรรคประชาธิปัตย์ต้องหลุดจากส.ส. ทั้งที่เพิ่งเข้ารายงานตัว

วันนี้ (28 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ทุจริตเลือกตั้ง และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ทำให้ กกต. ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยวิธีนำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.เขต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย ขณะเดียวกันได้นำคะแนนของนายชาติชาย จำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

ปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คน เหลือ 19 คน ขณะที่ พรรคไทรักธรรม ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร  ทั้งนี้  กกต. ได้แจ้งให้นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง นับแต่วันนี้เป็นต้นไป  

สำหรับนายพีระวิทย์ เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากคำนวณ ส.ส.ครั้งหนึ่งแล้ว หลังปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียง 3 วัน  เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายกรณ์ จาติกวณิช  ที่ลาออกไป ต้องหลุดจากตำแหน่ง ส.ส. ทั้งที่เพิ่งเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะสิ้นสุดการคำนวณใหม่เมื่อการเลือกตั้งครบ 1 ปี หรือ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามมาตรา 131 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  ที่ระบุว่า การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ จะเกิดขึ้นจากการมีเลือกตั้งใหม่ในเขตที่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมภายใน 1 ปี นับจากวันเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand