1
shared

ทีโอทีพร้อมประมูล 5G รับอีอีซี

28 มกราคม 2563 20:25 116
ทีโอทีพร้อมประมูล 5G รับอีอีซี

บอร์ด ทีโอที ไฟเขียว เข้าประมูล 5G มุ่งให้บริการ พื้นที่ อีอีซี และเมืองอัจฉริยะ

วันนี้ (28 ม.ค.) นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G โดยระบุว่า  ทีโอที ได้เสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นให้บริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้  พร้อมการพัฒนาบริการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งการลงทุนขยายโครงข่าย 5G ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

ทั้งนี้  ทีโอที ได้เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงได้เสนอแผนธุรกิจ 5G ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งจะมีการนำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ต่อไป   โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  ทีโอที ได้เข้ารับเอกสารประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ที่ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช.  ส่วนจะประมูลในย่านความถี่ใด ไม่สามารถเปิดเผยได้


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand