2
shared

ศาลรธน.รับคำร้อง ปมเสียบบัตร สั่ง 3 ส.ส.แจงภายใน 4 ก.พ.

29 มกราคม 2563 17:20 405
ศาลรธน.รับคำร้อง ปมเสียบบัตร สั่ง 3 ส.ส.แจงภายใน 4 ก.พ.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องของประธานสภาฯ ไว้วินิจฉัยปมเสียบบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 พร้อมให้ 3 ส.ส.ส่งเอกสารชี้แจงภายใน 4 ก.พ.นี้

วันนี้ (29 ม.ค.63) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมพิจารณาคดี กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. ขอให้ศาลฯวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรค หนึ่ง จำนวน 3 คำร้อง ว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องทั้ง 3 เรื่อง เห็นว่า เรื่องที่ 2 และ 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน จึงให้รวมการพิจารณาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็น 2 คำร้องที่สมาชิกส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ที่มีของสองสภาฯ เห็นว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 63 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งความเห็นมายังศาลฯ

ตามมาตรา 148 วรรค 1 (1) โดยกรณีดังกล่าว ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ ประกอบ พรบ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลฯ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (1) จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัย พร้อมแจ้งผู้ร้องทราบและให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นางสาวภริม พูลเจริญ และนาบสมบูรณ์ ซารัมย์ ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand