1
shared

ธุรกิจตั้งใหม่ในอีอีซีปี62 ทะลุ 2.6 หมื่นล้าน

30 มกราคม 2563 09:07 33
อีอีซี เนื้อหอม ปี 2562 ธุรกิจหอบเงินลงทุนในพื้นที่ เพิ่ม 36% โดยจังหวัดชลบุรี มาแรง มีธุรกิจเปิดใหม่มากสุด

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ตลอดปี 2562 นิติบุคคล ตั้งใหม่ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีจำนวน  7,254 รายเพิ่มขึ้น 2.49% ทุนจดทะเบียนมูลค่า 26,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.46% โดย จังหวัดชลบุรี มีจำนวนธุรกิจเปิดใหม่สูงสุด คือ 5,269 ราย รองลงมา คือ ระยอง 1,389 ราย และฉะเชิงเทรา 596 ราย

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ภาพรวมทั้งปี แม้ยอดจะลดลง แต่แนวโน้มการตั้งบริษัทใหม่ในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรองต่างๆ

สำหรับแนวโน้มการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย ทั้งปีอยู่ที่ 71,000 -73,000 ราย ขณะที่ ยอดรวมการจัดตั้งใหม่ตลอดปี 2562 มีจำนวน 71,485 ราย ลดลง 1% แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 22,129 ราย เพิ่มขึ้น 2%


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand