24
shared

ไข้หวัดสายพันธุ์Aระบาด สาธิตรามคำแหง ประกาศปิดเรียนยาว

30 มกราคม 2563 15:05 4797
ไข้หวัดสายพันธุ์Aระบาด สาธิตรามคำแหง ประกาศปิดเรียนยาว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม ประกาศปิดการเรียนการสอน 30 ม.ค. - 10 ก.พ. หลังพบนักเรียนป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้น

วันนี้ (30ม.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก "งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถมอนุบาล" โพสต์ข้อความแจ้งประกาศปิดการเรียนการสอนเรียน หลังพบนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้น โดยระบุว่า

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ประกาศปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตามห้องเรียนต่างๆ

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการควบคุมโรค กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จะปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ในการนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ยังคงมาสอบในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand