0
shared

กนอ.จับมือ "ปิ่นทอง" ตั้งนิคมฯใหม่รับอีอีซี

31 มกราคม 2563 16:32 44
กนอ.เซ็นสัญญา "ปิ่นทอง" จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ กว่า 1,300 ไร่ ที่จังหวัดระยอง รองรับอุตสาหกรรม S-Curve พื้นที่ อีอีซี

วันนี้ (31 ม.ค.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามกับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ.เปิดเผยว่า กนอ.ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) ในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ ใช้รูปแบบการร่วมดำเนินงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค คาดว่า จะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในไทยประมาณ 38,200 ล้านบาท

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) แห่งนี้  มุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  เพื่อให้แรงงานไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนตามแนวคิด High Technology ในการพัฒนาประเทศ

อีกทั้ง ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่นำแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ในการออกแบบ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ในโครงการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้พลังงานทดแทน  ช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand