0
shared

THAIคาดได้ผู้ร่วมทุนศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา พ.ค.นี้

3 กุมภาพันธ์ 2563 18:32 34
ผู้บริหารการบินไทย คาดได้ตัวเอกชนร่วมทุนโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

วันนี้ (3 ก.พ.) นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย (THAI)  เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO)  โดยระบุว่า ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว  คาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป คือ คณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิค ด้านการเงิน และคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน          พร้อมมีมติมอบหมายให้บริษัท การบินไทย ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563  หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่า จะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ มีการประเมินว่า จะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัท การบินไทย และ เอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนภายในเดือนสิงหาคม 2563 และคาดว่าศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา จะเปิดดำเนินกิจการได้ประมาณเดือนเมษายน 2566 สำหรับโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา เป็น 1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand