1
shared

แม่น้ำมูลวิกฤตหนักรอบ 50 ปี ผู้เลี้ยงปลาในกระชังขาดทุนยับ

4 กุมภาพันธ์ 2563 10:40 367
แม่น้ำมูลวิกฤตหนักรอบ 50 ปี ผู้เลี้ยงปลาในกระชังขาดทุนยับ

แม่น้ำมูลแล้งวิกฤตหนักสุด ในรอบ 50 ปี ทำให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังขาดทุนยับนับล้าน ในขณะที่ยังมีการสูบน้ำทำนาปรัง วอนรัฐจัดสร้างเขื่อนยางกั้นน้ำไว้ใช้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้  ทำให้แหล่งน้ำหลายแห่งมีระดับปริมาณน้ำลดน้อยลง  อย่างเช่นที่ลำน้ำมูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในหลายอำเภอ  เริ่มจากที่ อ.ชุมพลบุรี ผ่านมาที่ อ.ท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี ซึ่งในขณะนี้มีปริมาณน้ำที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ทำให้ปีนี้เกิดภัยแล้งวิกฤที่สุด ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลบอกว่า ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนในรอบ 50 ปี ทำให้หลายอาชีพต้องได้รับผลกระทบอย่างหนัก  อย่างเช่นผู้เลี้ยงปลากระชัง ที่ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  ต้องหยุดเลี้ยงปลา  บางรายต้องรีบขายก่อนที่ปลาจะตายเพราะไม่มีน้ำ จนขาดทุนไปหลายรายนับล้านบาท

 

นายปิ่นแก้ว จันทรา อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำมูลรายหนึ่ง  เล่าว่า ตนมีกระชังปลาทั้งหมด 100 กระชัง เลี้ยงปลากระชังในล้ำน้ำมูลมากว่า 10 ปีแล้ว  วันนี้ต้องรีบมาเอาปลาขึ้นจากกระชังให้หมดก่อนที่ปลาจะตาย  เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มมีระดับต่ำลงอย่างรวดเร็ว  เพราะปีนี้ฝนตกน้อยมาก  ทำให้น้ำในแม่น้ำมูลมีน้อยกว่าทุกปี  อีกทั้งยังมีเขื่อนยางที่กั้นน้ำมูลไว้ที่ต้นน้ำด้วย  เลยทำให้ไม่มีน้ำไหลลงมา  ซึ่งหากเป็นอยู่อย่างนี้  ก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเลี้ยงปลาในกระชังได้อีกหรือไม่  จึงอยากจะวอนขอให้หน่วยงานรัฐ  ได้ช่วยเหลือในการมาทำเขื่อนหรือฝายชะลอน้ำให้หน่อย  จะได้ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้กันในหน้าแล้งตลอดปี  ซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาก็ยังพอมีน้ำใช้  แต่ว่าปีนี้หนักสุดในรอบ 4050 ปี ที่เคยเห็นมา


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand