11
shared

จีนสั่งปิดอีก 2 เมือง หวั่นไวรัสโคโรนาระบาด

4 กุมภาพันธ์ 2563 14:58 1337
จีนประกาศปิดอีก 2 เมืองในมณฑลเจ้อเจียงวันนี้ หวั่นเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด

วันนี้( 4 ก.พ.63) ทางการท้องถิ่นของจีนประกาศปิด เมืองไถโจว และ 3 เขตในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง  ซึ่งมีอาณาเขตติดกับมณฑลหูเป่ย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมาตรการปิดเมืองดังกล่าว จะอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวละ 1 คนสามารถออกนอกบ้านได้ทุก ๆ 2 วัน เพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีประชากรอาศันอยู่รวมกันจำนวนกว่า 9 ล้านคน 

เมืองไถโจว อยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพ่รระบาดราว 850 กิโลเมตร และได้ระงับรถไฟโดยสาร 95 ขบวนที่เดินทางเข้าไปยังไถโจว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยประชาชนภายในเมืองสามารถเข้าออกได้แค่เพียงทางเดียวที่กำหนดเอาไว้ อีกทั้งพวกเขาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนที่เมืองหางโจว ได้เพิ่มมาตรการสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องแสดงตัวตนทุกครั้ง อีกทั้งยังต้องทำการวัดอุณภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ มณฑลเจ้อเจียง พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว 829 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุด รองจากมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand