4
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชของศรีลังกา

4 กุมภาพันธ์ 2563 20:07 196
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชของศรีลังกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

วันนี้ (4 ก.พ.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เนื่องในวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ความว่า

ด้วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์  ทั้งเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของเราให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand