3
shared

หวั่นโรคระบาด! จัดพื้นที่พักฟื้นสุนัขจรจัดบนเกาะพระทอง

5 กุมภาพันธ์ 2563 10:28 718
หวั่นโรคระบาด! จัดพื้นที่พักฟื้นสุนัขจรจัดบนเกาะพระทอง

ภาคประชาชนคนรักสุนัข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพังงา จับมือดูแลสุนัขจรจัดเกือบ 200 ตัว ที่อาศัยอยู่บนเกาะพระทอง หวั่นสร้างโรคร้ายติดต่อชาวบ้าน และกวางป่าฝูงสุดท้ายในฝั่งทะเลอันดามัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเมธี มีชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นครศรีธรรมราช ร่วมหารือวางแผนจัดสถานที่พักฟื้น กลุ่มสุนัขจรจัด ประมาณ 200 ตัว ที่อาศัยอยู่ในป่าบนเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายเกรียงไกร ชื่อตรง นางสาวสิรินธร จตุราริยสัจ ตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้รักสุนัข นายอรรถพล มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หรือ อบต. นายธีรพล ชาติไทย หัวหน้าพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง นายกฤษ ศรีฟ้า กรรมการผู้ประสานงาน เครือข่ายคนรักษ์ทะเลคุระบุรี


 

ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมเห็นว่าควรจัดพื้นที่พักฟื้นกลุ่มสุนัขจรจัดบนเกาะพระทอง โดยให้ อบต.เกาะพระทอง เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนแบบแปลน และงบประมาณในการดำเนินการภาคประชาชนคนรักสุนัขจะเป็นผู้จัดหา ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ซึ่งเหมาะที่จะทำเป็นสถานที่พักฟื้นสุนัขจรจัดเกาะพระทอง อยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านปากจก ด้านทิศตะวันตกของเกาะเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านอื่นๆ


 

นายอรรถพล มีเพียร นายก อบต.เกาะพระทอง ระบุว่า การจัดสถานที่พักฟื้นสุนัขจรจัดเกาะพระทอง เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่ อบต.เกาะพระทอง และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากตลอด 15 ปีที่ผ่านมา สุนัขจรจัดจำนวนมากได้ไล่ล่ากวางป่าบนเกาะพระทอง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไปสู่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และกวางป่า โดยเกาะเชื้อพิษสุนัขบ้า หากมีสถานที่พักฟื้นสุนัขจรจัดบนเกาะพระทอง ก็จะช่วยให้สุนัขมีอาหารกิน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีสุขภาพที่ดี


 

นายกฤษ ศรีฟ้า กรรมการผู้ประสานงานเครือข่ายคนรักษ์ทะเลคุระบุรี เปิดเผยว่า กวางที่เกาะพระทอง เป็นเป้าหมายรวม ของงานอนุรักษ์ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง มานานกว่า 30 ปี ทำให้ปัจจุบันกวางป่าบนเกาะพระทอง มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งถูกสุนัขจรจัดคุกคามหลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อ 15 ปีก่อน ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะอนุรักษ์กวางป่าฝูงสุดท้ายของฝั่งทะเลอันดามัน อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนเห็นว่าการจัดสถานที่พักฟื้นสุนัขจรจัด มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพสุนัขเหล่านั้นให้มีสุขภาพดี มีอาหารอย่างพอเพียง ไม่เป็นพาหนะนำโรคร้ายมาสู่ประชาชนในชุมชน และกวางป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ