3
shared

กฟผ.นำเทคโนโลยีญี่ปุ่นพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

5 กุมภาพันธ์ 2563 18:52 173
กฟผ.นำเทคโนโลยีญี่ปุ่นพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กฟผ. จับมือ เนโดะ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มารูเบนิ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเดินเครื่อง- บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หวังลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (5 ก.พ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization : NEDO) ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มารูเบนิ จำกัด ลงนามความร่วมมือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 11 และ 13 ใน จังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาใช้พัฒนางานด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ลดต้นทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลเดินเครื่องและบำรุงรักษาด้วยระบบ IoT การนำ AI มาวิเคราะห์และช่วยปรับปรุงค่า Heat Rate การใช้ระบบติดตามเพื่อตรวจจับความผิดปกติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และระบบวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงิน ความเสี่ยง และโอกาสในการผลิต

สำหรับโครงการความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของบริษัท มารูเบนิ จำกัด และองค์การ เนโดะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ "โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการตลาดของภาคเอกชน" โดยเล็งเห็นว่า รัฐบาลไทย มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่ยังเดินเครื่องอยู่ในปัจจุบัน 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง