0
shared

มอบโจทย์มหาวิทยาลัยปั้นคนรุ่นใหม่

6 กุมภาพันธ์ 2563 13:10 77
มอบโจทย์มหาวิทยาลัยปั้นคนรุ่นใหม่

รัฐบาล มอบนโยบายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผนึกกำลัง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปั้นคนรุ่นใหม่ รองรับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค หวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

วันนี้ (6 ก.พ.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวระหว่างการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยปี 2563  โดยระบุตอนหนึ่งว่า   การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุน  โดยมหาวิทยาลัย ต้องเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากร เมื่อ อีอีซี เริ่มคืบหน้า จากนั้น จะขยายการพัฒนาไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  หวังกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากพื้นที่ อีอีซี  

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ รองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) นำความรู้ไปพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวเมืองรอง เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม จำเป็นต้องยกระดับชุมชนให้แข็งแกร่ง

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนมาผลิตบุคลากรตามความต้องการของตลาด  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยต้องร่วมกันมุ่งพัฒนายุวชนสร้างชาติ สร้างคนรุ่นใหม่ ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน จากนี้ไป การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก  มหาวิทยาลัยจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันประเทศ  โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดสรรวงเงิน  12,500 ล้านบาท ขับเคลื่อนประเทศผ่านการพัฒนาบุคลากร รองรับการ Take off  เพื่อร่วมพลังครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในการตอบโจทย์ประเทศ


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand