20
shared

นักวิชาการ ชี้ คนไทยสูดอากาศที่มีฝุ่น PM2.5 นานกว่า 10 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2563 15:16 1501
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เผยคนไทยสูดอากาศที่มีฝุ่น PM2.5 มานานกว่า 10 ปี ไม่ใช่แค่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แนะรัฐควรเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน

วันนี้ (6 ก.พ.63) เวทีเสวนา "ฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน" นักวิชาการส่วนใหญ่พุ่งเป้าวิจารณ์ประเด็นการแก้ปัญหาของรัฐ ที่ไม่ประสบความสำเร็จ 

รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า รัฐควรกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหา มีเป้าหมายเดียวกันคือ "สร้างอากาศสะอาด" ไม่ใช่ "แก้ปัญหามลพิษอากาศ" พร้อมกับกำหนดค่ามาตรฐาน pm 2.5 ใหม่ โดยเปลี่ยนค่ามาตรฐานให้ต่ำลง ตรงตามองค์การอนามัยโลกกำหนด โดยให้ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

และค่ามาตรฐานเฉลี่ยหนึ่งปี จาก 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือได้อย่างดี เช่นใน 24 ชม. พบค่า PM2.5 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าต้องสวมหน้ากากป้องกัน ไม่ใช่อากาศดีตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คนไทยอยู่กับปัญหาฝุ่น PM2.5 มานานกว่า 10 ปีแล้ว ไม่ใช่แค่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และรัฐยังแก้ไขไม่สำเร็จ ซึ่งที่แก้ไขไม่สำเร็จเกิดจากความไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพ จึงส่งผลให้แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำนวนมาก 

การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ควรควบคุมต้นทางแหล่งกำเนิด PM2.5 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การจัดการเชื้อเพลิง การตรวจวัด ควรมีเครือข่ายเฝ้าระวังของประชาชน ส่วนมุมผู้รับผลกระทบ ให้ประชนชาทุกภูมิภาคเข้าถึงข้อมูลเท่ากัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอทางแก้ปัญหา ที่สำคัญเชิงนโยบาย ควรร่างกฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ และบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง สถานการณ์ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบทำให้มีผูป่วยจากมลพิษทางอากาศ ปี 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 200,000 คน จึงได้สั่งการให้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง เพื่อให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาล กับผู้ป่วยที่มีภาวะจากฝุ่นละอองได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม อย.มอบเครื่องฟอกอากาศกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 และ ฆ่าเชื้อโรคจำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ บริษัท พี.ดับบลิว.มิตรเกื้อกูล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand