1
shared

พม.จับมือสถาบันพระปกเกล้าสะท้อนเสียง 'ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน'

7 กุมภาพันธ์ 2563 19:11 235
พม.จับมือสถาบันพระปกเกล้าสะท้อนเสียง 'ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน'

พม. จับมือสถาบันพระปกเกล้าจัดงาน D MOC Day Season 2 สะท้อนเสียง "ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน"

วันนี้ (7ก.พ.63) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการจัดงาน D MOC Day Season 2 “ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน” ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมประชาธิปไตย ในระดับมัธยมศึกษา ด้วยแนวคิดหลักสำคัญ คือ “ผู้นำยุคใหม่กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งในงานมีการประกวดโครงการเยาวชนเสริมสร้างประชาธิปไตย "Teen Democracy Project" โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 50 โครงการ และผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ 5 แห่งจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับทีมที่ชนะเลิศคือ “โครงการ The code รหัสสู่ป่า จิตอาสาประชาธิปไตย” จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา รองอันดับที่ 1 คือ “โครงการสร้างพลังเยาวชนด้วยสองมือใช้สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง” จากยุวชนประชาธิปไตย โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ โครงการ C2 BANGKHUNTHIAN ยุวชนประชาธิปไตย” สภาเด็กและเยาวชน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร “โครงการเยาวชนประชาธิปไตยท้องถิ่น Local Democratic Youth Camp” สภาเด็กและเยาวชน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ และ “โครงการเมืองจำลอง พาท่องโลกประชาธิปไตย” จาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในวันนี้ว่าตามที่ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจากนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปนป.9 กลุ่มนกเค้าแมว สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถต่อยอดในการสร้างเครือข่ายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว ที่มีการจัดงาน D MOC Day ขึ้น เป็นการต่อยอดกิจกรรมจากรุ่นพี่ ปนป.8 มาถึง ปนป.9  ซึ่งในปีนี้เปิดโอกาสเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม สิทธิ และหน้าที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ประชาธิปไตยในภูมิภาคของตนเอง อันเป็นการสร้างผู้นำยุคใหม่ เพื่อจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปอย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการของทั้ง 5 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 9 (ปนป.9) คือ โครงการ “เป็นตาพาเรียนสู่โลกประชาธิปไตย” ของ กลุ่มไก่ฟ้า โครงการจากงานเสวนา “ทิศทาง พ.ร.บ.คู่ชีวิต & สมรสเพศเดียวกัน ฟุบหรือไปต่อ?” โดยกลุ่มเหยี่ยว โครงการ “ค้นหาคำตอบ ประชาธิปไตย ของเยาวชนไทยยุค genZ” โดยกลุ่มนกยูง โครงการจากงานเสวนา “Fake News รู้ทัน...กันข่าวปลอม” โดยกลุ่มกวาง และโครงการจากงานเสวนา “LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์” โดยกลุ่มนกหัวขวาน

 นายจุติ จะรับเรื่องและนำโครงการทั้งหมด ไปสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand