1
shared

สตาร์ทอัพญี่ปุ่นตั้งรง.ผลิตโปรตีนชีวภาพในอีอีซี

10 กุมภาพันธ์ 2563 11:44 184
สตาร์ทอัพญี่ปุ่นตั้งรง.ผลิตโปรตีนชีวภาพในอีอีซี

"สไปเบอร์ อิงค์" บริษัทสตาร์ทอัพ ด้านไบโอเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ประกาศตั้งโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพ ใหญ่ที่สุดในโลกที่ อีอีซี

บริษัท สไปเบอร์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น  หลังได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ขณะนี้มีแผนจะก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิตโปรตีนชีวภาพ ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี นับเป็นการขยายธุรกิจในต่างประเทศครั้งแรกของบริษัท  และโรงงานนี้จะเป็นโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับจาก บีโอไอ  คือได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ รวมทั้งการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี ซึ่งการเปิดโรงงานในไทยครั้งนี้ เพื่อส่งออกไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศญีปุ่น

ปัจจัยหลักที่ สไปเบอร์ อิงค์  เลือกลงทุนในไทย เพราะมีทรัพยากรชีวมวลจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งรองรับในอุตสาหกรรมที่สไปเบอร์ให้ความสนใจ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในอนาคต  อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม ที่ต้องใช้ผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน รวมไปถึงเพิ่มการสร้างงานให้กับคนไทย 

ปัจจุบัน  “สไปเบอร์ อิงค์” เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรด้านนี้กว่า 200 รายการ ซึ่งวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีของบริษัทจะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้  บริษัท สไปเบอร์ อิงค์ ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2550 เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น และได้ประกาศการค้นพบโครงสร้างโปรตีนผ่านการหมัก โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากสัตว์และพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จนสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3 หมื่นล้านเยน หรือ มากกว่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand