0
shared

กรมธรณีฯเตือนใช้โคลนผุดพอกหน้าอันตราย

10 เมษายน 2562 02:30 4
กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงปรากฎการณ์ดินผุดที่โคราชอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพ

กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงปรากฎการณ์ดินผุดที่โคราชอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพ

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง