3
shared

สภาไฟเขียวลงมติ257เสียงผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี63

13 กุมภาพันธ์ 2563 17:29 302
สภาไฟเขียวลงมติ257เสียงผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี63

สภาผู้แทนราษฎรไฟเขียวลงมติ เห็นด้วย 257 เสียง ผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63

วันนี้ (13ก.พ.36) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระ2 และ 3 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สภาฯ ดำเนินการลงมติใหม่ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  

ทั้งนี้ ภายหลังที่ ลงมติในวาระ 2 ผ่านทั้งหมดแล้วโดยกรรมาธิการไม่มีการขอแก้ไข จึงได้มีการลงมติวาระ3 โดยพิจารณาทั้งร่างพ.ร.บ.งบประมาณ63 โดยมีองค์ประชุมทั้งหมด 261 คน ลงมติเห็นด้วย  257 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 3

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand