3
shared

‘วิษณุ’ ใจชื้นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63ผ่านสภาฯ

14 กุมภาพันธ์ 2563 12:15 213
‘วิษณุ’ ใจชื้นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63ผ่านสภาฯ

‘วิษณุ’ ใจชื้นร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี63ผ่านสภาฯ คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.

วันนี้ (14ก.พ.63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ใจชื้นขึ้น เพราะก่อนหน้านั้นคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเก่าไปก่อน แต่ยังไม่มีการเบิกอะไรมากนัก เพราะทุกคนรู้ว่างบประมาณใหม่กำลังจะออก และโครงการต่างๆที่อาจไม่ทันได้คัดเลือกคู่ค้า แต่ยังไม่ได้ลงนามผูกพันสัญญา เมื่องบประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับก็เรียกมาลงนามในสัญญาได้ทันที ซึ่งหน่วยงานหลายแห่ง หลายจังหวัดได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นการบรรเทาความล่าช้าไปพอสมควร

ทั้งนี้ เมื่อวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ก็จะมีขั้นตอนกฎหมายที่ต้องทิ้งไว้ 3 วัน ก่อนเสนอมาที่รัฐบาล และรัฐบาลจะมีเวลาอีก 5 วันเพื่อตรวจสอบ จากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป เมื่อโปรดเกล้าฯแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน นี้ หลังจากนี้รัฐบาลก็เตรียมเข้าสู่การจัดทำงบประมาณปี 2564 ต่อไปซึ่งจะเสนอเข้าสภาฯในเวลาไม่กี่เดือนนี้

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand