5
shared

PM2.5 แม่ฮ่องสอนพุ่ง 156 ไมโครกรัมกระทบสุขภาพ

23 กุมภาพันธ์ 2563 19:15 215
PM2.5 แม่ฮ่องสอนพุ่ง 156 ไมโครกรัมกระทบสุขภาพ

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหาส่วนใหญ่ยังเกิดจากการลักลอบเผา โดยล่าสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่าสูงถึง 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบจุดฮอทสปอทเพิ่มขึ้นจากวานนี้อีก 1 จุด

วันนี้ (23 ก.พ.63) นาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 25,000 บาท  ให้กับนาย ละออ ชมชื่น จิตอาสาดับไฟป่า บ้านทุ่งยาว อำเภอแม่แจ่ม หลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ทำให้กระดูกข้อมือขวาแตก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจ


ขณะที่พบว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือที่ส่วนใหญ่ เกิดจากการเผาป่า จุดตรวจวัดใน พื้นที่ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่  เกินค่ามาตรฐานที่  56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มกระทบสุขภาพ เช่นเดียวกันกับ จุดกลางเมืองเชียงใหม่ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ส่วนที่อำเภอแม่แจ่ม มีค่าPM2.5 ที่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่  รายงานจุด Hotspot  จำนวน 19 จุด  ในพื้นที่ 8 อำเภอ 11 ตำบล  ซึ่งถือว่าพบเพิ่มขึ้นจากวานนี้อีก 1 จุด 


ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า  หลังจากหมอกควันไฟในพื้นที่ พุ่งสูงขึ้นจนเกินมาตรฐาน โดยที่ตำบลจองคำ สูงถึง 165 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งนอกจากออกมาตรการห้ามเผาป่าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยลดเชื้อเพลิง คือการเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณริมทาง นำใบไม้มาอัดแท่งจำหน่ายให้ภาคเอกชนกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จำหน่ายไปแล้วกว่า 30 ตัน โดยกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ได้นำใบไม้ไปเผาเป็นถ่านอัดแท่ง และทำน้ำส้มควันไม้ และทำผงถ่านผสมกับยางพาราทำหมอนเพื่อสุขภาพ  และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้  เป็นการช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิง อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนอีกทางหนึ่ง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand