18
shared

พิษไวรัส! กระทบส่งออก "กุ้งไทย" เสียหายกว่า 1,000 ล้าน

25 กุมภาพันธ์ 2563 19:30 2110
พิษไวรัส! กระทบส่งออก "กุ้งไทย" เสียหายกว่า 1,000 ล้าน

กรมประมง เผย สถานการณ์โควิด-19 กระทบส่งออกกุ้ง และการบริโภคภายในหดจากนักท่องเที่ยวหายแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท เร่งหามาตรการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์หาตลาดทั้งในและนอกประเทศช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

วันนี้ (25 ก.พ.63) นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในจีนและขยายวงกว้างไปอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยด้วยนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก โดยธุรกิจภาคการประมงนั้น ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยไปยังจีน ซึ่งเป็นตลาดหลัก รองจากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นชะลอตัว เนื่องจากมีความยากลำบากในการขนส่งมากขึ้น โดยเฉพาะกุ้งทั้งแบบมีชีวิต และกุ้งสดแช่เย็นที่ต้องขนส่งอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สถิติของกรมประมงในปี 2562 พบว่า การส่งออกกุ้งมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็น ทั้งกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำไปจีนมากถึง 10,240 ตัน มูลค่า 2,217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของสินค้าประมงทั้งหมดที่ส่งออกไปจีน แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้ากุ้งมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 จะลดลงร้อยละ 50-95 เหลือเพียง 1,500-2,900 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 340-650 ล้านบาท สำหรับสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและปลาแช่เย็น-แช่แข็งได้รับผลกระทบเล็กน้อยเพราะมีการส่งออกเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรมประมง ได้วางมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ โดยร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งทะเลในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand