20
shared

รวบแล้ว 40 ราย! ขาย "แมสก์" เกินราคา ยึดของกลางเพียบ

3 มีนาคม 2563 19:40 4187
รวบแล้ว 40 ราย! ขาย "แมสก์" เกินราคา ยึดของกลางเพียบ

ปคบ.ร่วมกรมการค้าภายในจับผู้ขาย "หน้ากากอนามัย" เกินราคา ล่าสุดจับแล้ว 40 ราย ของกลางกว่า 1 หมื่นชิ้น

วันนี้( 3 มี.ค.63) พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ชนันนัทน์ สารถถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายวิชัย โภชนากิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และนายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ร่วมกันวางมาตรการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา โดยแบ่งชุดปฏิบัติการเป็น 6 ชุด ออกตรวจสอบและล่อซื้อจับกุม สามารถจับกุมผู้ต้องหา 40 ราย ของกลาง หน้ากากอนามัย 11,993 ชิ้น ดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร จำหน่ายสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ( ไม่ติดป้ายแสดงราคา ) และ กักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ขณะเดียวกันยังล่อซื้อผู้จำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต จับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 ราย ของกลาง 4,350 ชิ้น มูลค่า 66,000 บาท ดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร (กระทำความผิดตามมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด ตามทพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand