2
shared

อากาศเชียงรายวิกฤตหนัก-อันตรายต่อสุขภาพ

11 มีนาคม 2563 16:11 219
อากาศเชียงรายวิกฤตหนัก-อันตรายต่อสุขภาพ

คุณภาพอากาศเชียงรายวิกฤตหนัก ค่าพีเอ็ม 2.5 เชียงรายพุ่งสุง 243 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พีเอ็ม 10 พุ่งสูงกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผลพวงของภัยแล้งและเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงราย ยิ่งวิกฤตหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน ซึ่งเป็นพื้นชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีหมอกควันข้ามแดนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ.สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหน้าสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอแม่สาย เมื่อเวลา 14.00 น. ค่าพีเอ็ม 2.5  พุ่งสูงถึง 243 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า พีเอ็ม 10 พุ่งสูงถึง 306 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร สูงเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกเมตรกว่า 2 เท่าตัว และมีปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

 

ทางจังหวัดโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศให้ประชาชนงดเผาในที่โล้งแจ้งทุกชนิดไป 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน ซึ่งหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับ และขณะนี้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักลอบเผาได้แล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย


 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand