1
shared

ไฟเขียวเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ EEC

12 มีนาคม 2563 14:34 77
ไฟเขียวเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ EEC

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ไฟเขียวพัฒนาแหล่งเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา หวังเพิ่มปริมาณน้ำรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีอีซี

วันนี้ (12 มี.ค.)  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แถลงผลประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2563  ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  โดยระบุว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ กรมชลประทาน ที่มีความจุประมาณ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หากสร้างเสร็จประชาชนจะมีน้ำใช้ในพื้นที่ประมาณ 11,000 ไร่ และมีน้ำสำหรับผลักดันน้ำเค็มมากว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีการจัดสรรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจ่ายชดเชย ในพื้นที่ทั้งหมดกว่า 6 พันไร่ ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ   ส.ป.ก. โดยกรมชลประทาน ส.ป.ก. และจังหวัด ต้องร่วมกันจ่ายค่าชดเชยในการเคลื่อนย้าย รวมทั้ง ส.ป.ก.ต้องจัดสรรที่ดินเพื่อหาที่อยู่ใหม่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องทำให้โปร่งใส เนื่องจากค่าก่อสร้างมีราคาประมาณ 680 ล้านบาท ขณะที่ ค่าชดเชยที่ดินมากกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand