1
shared

“พล.อ.ประวิตร” ติดตามแผนรับมือภัยแล้งอีอีซี

17 มีนาคม 2563 18:08 101
“พล.อ.ประวิตร” ติดตามแผนรับมือภัยแล้งอีอีซี

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” เตรียมลงพื้นที่ เร่งติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำ อีอีซี สร้างความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมควบคู่ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (17 มี.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะฯ จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ อีอีซี  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และมาตรการการแก้ไขปัญหา ที่ ค่ายนวมินทราชินี  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  จากนั้น  จะเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  จะเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตลอดจนกล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมรองรับ อีอีซี ตามแผนการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของรัฐบาล


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand